Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych: Daria Krzemień, tel.: 95 725 67 96, adres-email: iod@gorzow-wlkp.so.gov.pl


Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, co następuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Sulęcinie, Prezes Sądu Rejonowego w Sulęcinie - z siedzibą 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, Dyrektor Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z siedzibą 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mieszka I 33 oraz Minister Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa - każdy z wymienionych w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 ze zm).
 2. Dane kontaktowe administratora danych: tel. 95 755 0761, adres e-mail: administracja@sulecin.sr.gov.pl, adres 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30.
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Pani Daria Krzemień, tel. 95 725 6796, adres e-mail: iod@gorzow-wlkp.so.gov.pl.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie odbywać się będzie w następujących celach:
  • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
  • dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 c i e rozporządzenia RODO.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów jest obowiązkowe.
 7. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
 8. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych jw. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Pana/Pani dane osobowe będę przetwarzane przez czas trwania postępowania sądowego lub innego postępowania prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 23) i obowiązkowy okres archiwizacji.
 10. Do Pana/Pani danych mogą też mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające, np. firmy informatyczne (odbiorcy).
 11. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  e) prawo do przenoszenia danych,
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Wlkp.
 12. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych z wyjątkiem sytuacji wskazanych prawem.
 13. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Autor: Daria Krzemień

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2020-06-03
Publikacja w dniu:
2020-06-03
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2020-06-03
Publikacja w dniu:
2020-06-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2020-06-03
Publikacja w dniu:
2020-06-03
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2020-06-03
Publikacja w dniu:
2020-06-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2020-04-17
Publikacja w dniu:
2020-04-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2020-04-17
Publikacja w dniu:
2020-04-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
dodano informację o IOD
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d